سوفیا لورن

سوفیا لورن با نام اصلی سوفیا سیکولونه در ۲۰ سپتامبر ۱۹۳۴ در رم زاده شد. پدرش مهندس و مادرش بازیگر و آموزگار پیانو بود.....

                                           
سوفیا لورن

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren04.jpg
http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren06.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren07.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren08.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren11.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren13.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren16.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren18.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren19.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren20.jpg

http://www.seemorgh.com/uploads/1390/11/sophia-loren25.jpg

سوفیا لورن

سوفیا لورن

سوفیا لورن