اگه به مدت زمان ازدواج‌ها نگاه کنید،‌متوجه می‌شوید که بعضی‌ها فقط چند ساعت بوده است!!..
 
 
برای دیدن عکس در اندازه واقعی، آن را SAVE کنید.