فرهاد و شهرزاد مدیری، فرزندان مهران مدیری هستند. فرهاد مدیری امسال...

فرهاد و شهرزاد مدیری، فرزندان مهران مدیری هستند.
فرهاد مدیری امسال عهده‌دار انتخاب موسیقی متن سریال مرد 2هزار چهره بود.