بدون شرح!

زیورالملوك هدایت، مادری كه در تمام عمر از پسرش، صادق هدایت، نگه‌داری كرد
 

صادق هدایت در پنج سالگی با لباس سفید، همراه با خواهران، برادران و عموزاده‌هایش، در باغ پدربزرگ (نیرالملك)
 
 
صادق هدایت در هفت سالگی به همراه عیسی برادر بزرگتر (سمت راست) و محمود برادر دیگرش (سمت چپ) در خانه‌ی پدری
 
 
 
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
منبع: sadeghhedayat.com
 
مطالب جالب دیگر: