بدون شرح!

فاطیما کلثوم زهر به عنوان زیباترین زن عربستان سعودی شناخته می‌شود.
 
 
 
او با شیخ آل محمد ازدواج کرده است.
 
 
 
از او اطلاعات زیادی در دسترس نیست بجز تعدادی عکس که آنها را مشاهده کردید.
 
تهیه و ترجمه:گروه سرگرمی سیمرغ/محمدنخستین پور
اختصاصی سیمرغ