بدون شرح!

تصویر زیر در سایت مرکز اسناد انقلاب یک عروسی را در پنجاه سال پیش نشان می دهد.
مجمع های حامل میوه و شیرینی در مراسم عروسی در یكی از روستاهای چالوس در دهه 1340 دیده می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید