راستش رو بخواین، ما هم ملتفت ربطش نشدیم!! شما چی؟...

اصلا" این عکس چه ربطی به کلاس کنکور داره؟
راستش رو بخواین، ما ملتفت ربطش نشدیم!! شما چی؟!
 
 
 
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ