در بدو تولد پزشكان تصور می كردند او حداكثر یك هفته زنده بماند، اما او ده سال زیست!...

دختر 10 ساله‌ای كه دچار سندرم عروس دریائی بود درگذشت.
این دختر پاهایش به گونه‌ای به هم چسبیده بودند كه او را شبیه عروس دریائی نشان می‌داد.
 

در بدو تولد پزشكان تصور می كردند او حداكثر یك هفته زنده بماند، اما او ده سال زیست!
 
 
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
منبع: scpersian.com
 
مطالب جالب دیگر: