تازه های سلامت جنسی در خانواده


تاکنون به کرات راجع به عقیمی شنیده ایم ،اما چطور یک مرد عقیم می شود؟ چه راه حلی برای این مشکل وجود دارد؟
 
صحبت كردن درباره بیماری‌های دستگاه تناسلی مردان و زنان در جامعه مابه‌علت حجب و حیای فرهنگی حاكم آسان نیست اما از طرفی نمی‌توان بیماری‌های مهم اینناحیه بدن را كه هر‌گونه اختلال در آن تاثیر مهمی در كیفیت زندگی هر فرد می‌گذارد وحتی ممكن است به مرگ منتهی شود، نادیده بگیریم.
برای آشنایی بیشتر با این بیماری‌ها دكتر سید جلیل حسینی،استاد اورولوژی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و رئیس انجمن اورولوژی ایران توضیح می دهند.
 
آقای دكتر، مهم‌ترین بیماری‌های ناحیه تناسلی در مردانچیست؟
در رشته اورولوژی در سال‌های اخیر طبقه‌بندی جدیدی انجام شده كه بیماری‌های اینرشته را به 6 یا 7 رشته تخصصی تقسیم می‌كند و در كنگره‌های علمی نیز از همین تقسیمبندی تبعیت می‌شود.
 براساس این تقسیم بندی بیماری‌های اورولوژی به چند دسته بیماری‌های كلیه وپیوند كلیه، اورولوژی زنان، اورولوژی اطفال، انكولوژی یا سرطان در اورولوژی،اندرولوژی (شامل بیماری‌های عقیمی و ناتوانی جنسی مردان) اندریولوژی (شامل روش‌هایغیر تهاجمی از‌جمله برای دفع سنگ و اورولوژی ترمیمی (جراحی‌های ظریف و مشكل) دستهبندی می‌شود.بقیه بیماری‌ها شامل عفونت‌های دستگاه تناسلی و دفع ادرار نیز در گروهدیگری دسته بندی می‌شود كه اورژانس‌های اورولوژی را هم در این دسته آخر قرارمی‌دهند.
اگر از بیماری‌های انكولوژی یا سرطان‌های دستگاه تناسلی شروع كنیم،باید بگوییمكه بیماری‌های خطرناك و مهمی در این دسته قرار دارند كه عمدتاً بدون علامت همهستند.یكی از این بیماری‌ها سرطان پروستات است كه امروزه با معرفی تست PSA درسال‌های اخیر ما هم در كشور این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص می‌دهیم،درحالی كهقبلاً این طور نبود؛
مثلا  یك آقای مسن 50 یا 60 ساله به‌علت اینكه زمین خورده بود
و دچار شكستگی كوچكی شده است به پزشك مراجعه می‌كرد و ما گراف می‌گرفتیم و متوجهسرطان پروستات می‌شدیم.آن موقع  معمولاً بیماری هنگامی تشخیص داده می‌شد كه بسیارپیشرفت كرده بود و درمان آن سخت‌تر بود.اما امروزه با تست PSA می‌توانیم به موقعاین بیماری را تشخیص دهیم و درمان كنیم.
 
شیوع این بیماری چقدر است؟
این بیماری در كشور ما شیوع كمی ندارد.در هر بخش اورولوژی كه نگاه كنید هموارهیك یا دو بیمار مبتلا به این عارضه كه منتظر عمل جراحی هستند، بستری هستند.شاید اینبیماری بین یك تا 5 درصد در بین مردان شیوع داشته باشد.البته آمار من دقیق نیست،در این مورد مركز تحقیقات اورولوژی بیمارستان سینا تحقیقات دقیقی انجام داده كهمی‌تواند قابل استناد باشد.
 
علائم بیماری سرطان پروستات چیست؟
مهم‌ترین علامت این بیماری نامنظم شدن ادرار است.گاهی فرد مجبور است چندین بارهنگام شب برای ادرار از خواب بیدار شود و گاهی مجبور است به سرعت خود را به دستشوییبرساند تا مثانه را تخلیه كند.علائم در همین حد است و خیلی زیاد نیست ولی یك بیماریخطرناك و سرطان نهفته است كه در مراحل پیشرفته به جراحی‌های بزرگ و درمان‌هایمتعدد،سخت و خطیر نیاز دارد؛ بنابراین مهم‌ترین علامت این بیماری اختلال در ادراراست كه به‌خصوص در بین مردان بالای 45 سال دیده می‌شود.این افراد حتماً باید با یكمتخصص اورولوژیست مشورت كنند و ویزیت شوند.
 
 و اگر به موقع مراجعه نكنند؟
 در غیر این صورت، ممكن است در كوتاه‌ترین زمان ممكن، متاستاز بدهد، متاستازاستخوانی، ریوی و بیماری دست اندازی‌های مختلفی بكند و در فرصت كوتاهی فرد را ازبین ببرد.
سرطان دیگر كه به‌خصوص در كشور ما شیوع بیشتری دارد،سرطان مثانه است
. این بیماری از بافت خود مثانه به‌وجود می‌آید و گاهی از كلیه و حالب كه محل عبورادرار است به‌وجود می‌آید ولی عمدتاً در مثانه است. این بیماری هم تقریباً بدونعلامت است،تنها علامت آن پیدا شدن خون در ادرار است كه در مراحل اولیه به وضوحدیده نمی‌شود و  گاهی به‌صورت یك تغییر رنگ جدی در ادرار مشاهده می‌شود.
مردان به‌خصوص مردانی كه در معرض مواد خاصی هستند، مثلاً مردان سیگاری یا افرادیكه مواد افیونی مصرف می‌كنند یا در صنایع مثلاً صنایع كشتی‌سازی‌، لاستیك‌سازی‌ یاحتی خشكشویی‌ها فعالیت می‌كنند، بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند،همچنین كسانیكه در خانواده شان سابقه سرطان مثانه هست نیز در معرض این بیماری قرار دارند.
هر چه تومور سرطان مثانه بزرگتر باشد،نفوذ بیشتری به دیواره مثانه می‌كند وخونریزی بیشتر می‌شود اما هنگامی كه به وضوح خون در ادرار دیده شود،بیماری خیلیپیشرفت كرده است.بنابراین مردان در هر سنی كه باشند اگر با تغییر رنگ ادرار مواجهشدند باید آن را جدی بگیرند چون ممكن است علامت سرطان مثانه باشد. یك آزمایش سادهادرار این مسئله را روشن می‌كند،البته وجود خون در ادرار صرفاً علامت سرطان مثانهنیست،ممكن است نشانه سنگ یا یك بیماری كلیوی نیز باشد كه خطر جانی كمتری دارند
آنچه مهم است و می‌تواند به سلامت و عمر فرد آسیب جدی وارد كند، سرطان مثانه استكه هیچ درد و علامت دیگری ندارد.شیوع این بیماری نسبت به سرطان پروستات خیلی بیشتراست.در همه بخش‌های اورولوژی و در همه مناطق كشور همواره تعدادی از این بیمارانبستری هستند.شاید حدود 10 درصد بیماران اورولوژی كشور این دسته از بیماران باشند. بیشتر این بیماران هم افراد سیگاری و افرادی هستند كه در صنایع  با مواد شیمیایی سرو كار دارند.
 
سومین سرطان ناحیه تناسلی سرطان بیضه است.
این بیماری شیوع زیادی ندارد و به ندرت
دیده می‌شود ولی بیماری خطیری است كه یك راه تشخیص ساده دارد. درست مثل آنچه برایتشخیص زودرس سرطان سینه به خانم‌ها توصیه می‌كنند كه سینه‌هایشان را خودشانبه‌طور مرتب معاینه كنند،به آقایان هم توصیه می‌شود، خودشان بیضه‌هایشان را معاینهكنند و اگر هر تغییر و نامنظمی را در بیضه‌شان دیدند، فوری به پزشك مراجعه كنند.
این بیماری گاهی به‌صورت جمع شدن آب دور بیضه دیده می‌شود  اما این نامنظمیالزاماً نشانه سرطان بیضه نیست و ممكن است یك التهاب ساده باشد ولی حتماً باید بهپزشك اورولوژیست مراجعه شود.چون اگر سرطان بیضه باشد بسیار خطرناك و تهاجمی است و  بلافاصله به داخل شكم دست‌اندازی می‌كند، در آن صورت باید جراحی‌های خیلی سنگینیبرای درمان آن انجام داد.اما اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، خیلی راحت درمانمی‌شود.
 
 اورژانس‌های اورولوژی چیست؟
 اورژانس تعریف مشخصی دارد؛ یعنی عارضه‌ای كه باید به فوریت و در كوتاه‌ترینزمان ممكن به آن رسیدگی شود اما متأسفانه اكثریت مردم از موارد اورژانسی خبر ندارندو نمی‌دانند چه بیماری‌هایی اورژانسی است؛ البته گاهی كه با یك بیماری مانند سنگكلیه مواجه می‌شوند چون درد زیادی دارد و بیماری پر سر و صدایی است، (درد سنگ كلیهمثل درد زایمان است) به همین خاطر فرد بلافاصله به پزشك و اورژانس مراجعه می‌كند. ولی اورژانسی كه من می‌خواهم به آن اشاره كنم،چیز دیگری است كه درمان آن كاملاًوابسته به زمان است، زمان طلایی یا GOLDEN TIME دارد و اگر بعد از زمان طلاییمراجعه شود، متأسفانه هیچ كاری برای آن نمی‌توان انجام داد.
از لحاظ فرهنگی برای ما مشكل است كه خیلی راحت این بیماری‌ها را در رسانه‌هامطرح كنیم اما از طرفی تعهد پزشكی ما ایجاب می‌كند با كلماتی كه مطابق فرهنگ و شئونجامعه ما باشد، این مسائل را مطرح كنیم.

 2اورژانس مهم در اورولوژی داریم. ببینید،
بیضه ناحیه‌ای از بدن مردان است كه برای تولید‌مثل، نطفه تولید می‌كند كه برای پدرشدن یك مرد هنگامی كه با نطفه همسرش به اشتراك گذاشته می‌شود منجر به تولید مثلمی‌شود؛بنابراین باید سالم باشد و بتواند اسپرم یا نطفه مردانه تولید كند.
در دوران بلوغ مردان ممكن است بیضه دور طنابی كه عروق بیضه را تامین می‌كند،بپیچد و یك حالت گردش پیدا كند،این هیچ ربطی به حالت فرد یا شكل خوابیدن ندارد. خودبه‌خود اتفاق می‌افتد و«تورسیون» بیضه نام دارد، اگر چنین حالتی اتفاق بیفتد فردباید حداكثر ظرف 6 ساعت به پزشك متخصص اورولوژی مراجعه كند تا با یك جراحی ساده،بیضه را سر جایش برگرداند. در غیر این صورت بعد از گذشت 6 ساعت بیضه دچار خون مردگیمی‌شود و می‌میرد كه دیگر هیچ كاری برای درمان آن نمی‌توان انجام داد.
 
علامت این بیماری چیست؟
علامت آن درد شدید در ناحیه بیضه است كه به‌صورت ناگهانی به‌وجود می‌آید، ممكناست بیضه دچار بادكردگی هم بشود.اگر چنین علائمی دیده شد، فرد باید به سرعت ظرف 2یا 3 ساعت خود را به یك متخصص اورولوژی برساند،حتی فرصت برای مراجعه به پزشك عمومیهم نیست و نیابد وقت را تلف كرد.درد شدید بیضه البته ممكن است به‌علت ضربه خوردنحین بازی فوتبال یا عفونت باشد.اگر عفونت باشد به راحتی با آنتی بیوتیك درمانمی‌شود ولی تورسیون یا گردش بیضه خطرناك است و حتماً باید در زمان طلایی 6 ساعته،در هر ساعت از شبانه‌روز كه باشد بلافاصله درمان شود.
 
علتش چیست؟
علتش به آناتومیك بیضه مربوط است.ممكن است به‌صورت مادرزادی یك طرف بیضهسنگین‌تر یا سبك‌تر باشد و كمتر از یك درصد پسران 10تا 20 ساله ممكن است با اینعارضه مواجه شوند.
 
 عقیم می‌شوند؟
یك بیضه از بین می‌رود و باید از بدن خارج شود ولی ممكن است به‌علت تغییراتی كهدر بدن ایجاد می‌كند،سیستم ایمنی بدن را تحت‌تأثیر قرار دهد.در این صورت ممكن استاز طریق خون و عكس‌العمل بدن،به بیضه طرف مقابل هم آسیب وارد شود در غیر این صورتممكن است فرد برای بچه دار شدن دچار مشكل شود یا حتی عقیم شود. كمتر از نیم درصدمردان ممكن است به این عارضه مبتلا شوند.
بیماری اورژانسی دیگری كه آن هم بسیار مهم است و اگر در زمان طلایی مراجعه نشودممكن است  منجر به ناتوانی جنسی دائمی فرد بشود به‌نحوی كه مرد قدرت زناشویی خود رابرای همیشه از دست بدهد، «پریاپیسم» است.
به‌طور طبیعی مردان در زمان‌های مشخصی كه
صلاح می‌دانند، زناشویی می‌كنند.مدت زناشویی در افراد مختلف متفاوت است اما به‌طوركلی بعد از ارتباط جنسی آلت تناسلی مرد به حالت طبیعی قبل از این حالت برمی‌گردداما اگر حالت نعوظ بیش از یك ساعت طول بكشد،شروع زنگ خطر است و اگر این اتفاقافتاد فرد باید حداكثر ظرف 6 ساعت به پزشك مراجعه كند.
اگر بعد از این مدت وضعیت به حالت طبیعی برنگردد  منجر به ناتوانی جنسی تا آخر
عمر می‌شود و هیچ درمانی نیز نخواهد داشت. متأسفانه كمتر از یك درصد مردان از اینمسئله مهم اطلاع دارند؛ به همین علت این بیماران معمولاً بعد از 24 ساعت به پزشكمراجعه می‌كنند كه دیگر دیر است و كاری نمی‌توان انجام داد.علت آن هم به جزنا آگاهی از اهمیت این مسئله مقداری هم به خاطر خجالت فرهنگی است. به همین خاطر سعیمی‌كنند به اتفاق خانواده، خودشان مشكل را حل كنند كه امكان ندارد و فقط یك متخصصمی‌تواند مشكل را حل كند.
 
علت این عارضه چیست؟
علت آن ممكن است مصرف داروهای اعصاب و روان باشد.علل دیگری هم دارد،بعضیبیماری‌های خونی ممكن است عامل بروز این بیماری باشد.افرادی كه مبتلا به بیماری گلبول‌های قرمز هستند،مستعد آن هستند. اما گاهی هم بدون هیچ علتی به‌صورتخودبه‌خودی اتفاق می‌افتد.مصرف كم یا زیاد مایعات هم ممكن است این حالت را ایجادكند.
 
بیماری‌های عفونی دستگاه تناسلی چه مواردیهستند؟
بیماری‌های عفونی دستگاه تناسلی انواع مختلفی دارند، عامل این بیماری‌ها ممكن است میكروب‌های عمومی باشند یا میكروب‌ها و ویروس‌هایی كه از طریق ارتباط جنسیمنتقل می‌شوند. انواع قدیمی این بیماری‌ها سفلیس و سوزاك هستند اما امروزهبیماری‌های دیگری مانند ایدز و آنتی‌ژن‌هایی كه از طریق رابطه جنسی منتقل می‌شوندنیز مطرح هستند.
در خانم‌ها عفونت مثانه هم بیماری مهم و شایعی است كه مجبورند تند‌تند مثانه راتخلیه كنند، چون سیستم خروجی مثانه و ناحیه تناسلی در زنان به هم نزدیك است احتمالعفونت در آنها زیادتر است؛ به همین علت یك تا2بار عفونت مثانه در زنان را طی یكسالطبیعی می‌دانیم و آن را جدی نمی‌گیریم ولی اگر عفونت مثانه در آقایان باشد حتماًباید به‌صورت جدی بررسی‌های لازم انجام شود.عفونت دیگر، عفونت بیضه است كه در پسر‌بچه‌ها ممكن است اتفاق بیفتد كه  ممكن است مادرزادی باشد یا به‌صورت خودبه‌خوداتفاق بیفتد.
 
گردآوری: گروه سلامت سیمرغ
www.seemorgh.com/health
منبع:hamshahrionline.ir
 
مطالب پیشنهادی:
روش دائمی پیشگیری از بارداری در مردان(وازکتومی)
مهمترین بیماریهای ناحیه تناسلی در مردان
بیماری پیرونی،مشکل جنسی در آقایان
مردان عقیم طاس هستند؟؟
نقاشی می تواند موجب عقيم شدن مردان شود
 
 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

X