شما از طریق لینکهای قدیمی غیر فعال به این صفحه هدایت شده اید.
شما می توانید از طریق منوی سایت به بخش های محتلف و مورد علاقه خودتان رجوع کنید.


اولین تصویر از عامل تیراندازی مونیخ
تصویری از «علی دیوید سنبلی» 18 ساله که به عنوان عامل تیراندازی مونیخ معرفی شده است.
اختصاصی سیمرغ