تازه های تکنیک های خانه داری


یکی از سنت های ایرانی ها برای سال جدید، تزیین سفره های هفت سین است. در این مطلب نمونه هایی از تزیین سفره های هفت سین کلاسیک را برای شما گردآوری کرده ایم.

سفره هفت سین تان را به صورت کلاسیک تزیین کنید

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 1

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل نوروز 1

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 2

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 2

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 3

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 3

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 4

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 4

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 5

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 5

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 6

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 6

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 7

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 7

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 8

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 8

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 9

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 9

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 10

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 10

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 11

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 11

 

 

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 12

تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 12

 تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 13

 تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 13

 تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 14

 تزیین سفره هفت سین کلاسیک برای نوروز - مدل شماره 14

 

گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
ارسالی کاربران

 

 

Save
 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

X