چیدن سفر هفت سین یکی از سنت های ایرانیان برای نوروز و سال نو است. یکی از اجزای اصلی سفره هفت سین سبزه عید است. سبزه عید سفره هفت سین تان را اینگونه تزیین کنید.

تزیین سبزه عید با ایده هایی جدید و نو

از ایده های زیر کمک بگیرید و سبزه عید سفره هفت سین تان را اینگونه تزیین کنید.

 

تزیین سبزه عید برای نوروز - مدل شماره 1

تزیین سبزه عید برای نوروز
 
 
تزیین سبزه عید برای نوروز - مدل شماره 2
تزیین سبزه عید برای نوروز
 
 
تزیین سبزه عید برای نوروز - مدل شماره 3
تزیین سبزه عید برای نوروز
 
 
تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 4
تزیین سبزه عید برای نوروز
 
 
تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 5
تزیین سبزه عید برای نوروز
 
 
تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 6
تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 7

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 8

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 9

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز شماره 10

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز شماره 11

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز -شماره 12


تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز -شماره 13

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 14

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

 

تزیین سبزه عید برای نوروز - شماره 15

تزیین سبزه عید برای نوروز

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

 

 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

loading...

 

X