تازه های تکنیک های خانه داری


تزیین تخم مرغ سفره هفت سین یکی از تزیینات مهم سفره هفت سین است. امسال سال خروس است و به همین بهانه تخم مرغ سفره هفت سین را به شکل خروس تزیین کنید.

مدل های تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 3

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 4

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 5

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 5

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 6

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 6

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 7

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 7

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 8

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 8

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 9

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 9

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 10

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 10

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 11

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل خروس - مدل شماره 11

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

loading...

 

X