تازه های تکنیک های خانه داری


تزیین تخم مرغ سفره هفت سین یکی از سنت های قشنگ ما ایرانیان برای سال نو و نوروز است. برای نوروز امسال تخم مرغ سفره هفت سین را با نخ های کنفی تزیین کنید.

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 3

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 4

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 5

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 5

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 6

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 6

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 7

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 7

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 8

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 8

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 9

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با نخ های کنفی - مدل شماره 9

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

loading...

 

X