تازه های تکنیک های خانه داری


تزیین تخم مرغ سفره هفت سین یکی از بهترین سرگرمی ها قبل از شروع سال جدید است. این بار تخم مرغ سفره هفت سین را به شکل درخت های تخم مرغی تزیین کنید.

 تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درختهای تخم مرغی

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 2

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 3

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 3

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 4

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 4

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 5

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 5

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 6

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 6

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 7

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین به شکل درخت تخم مرغی - عکس شماره 7

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

loading...

 

X