مگان مارکل عروس جدید خانواده سلطنتی به همراه پرنس هری، کیت میدلتون و پرنس ویلیامز برای مراسم در روز کریسمس حاضر شدند.

کیت میدلتون Kate Middleton و مگان مارکل Megam Markle در روز کریسمس

عکس کیت میدلتون Kate Middleton در روز کریسمس

عکس کیت میدلتون Kate Middleton در روز کریسمس

اگر می خواهید بیشتر بدانید : مگان مارکل

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle و پرنس ویلیامز و کیت میدلتون Kate Middleton در روز کریسمس - عکس شماره 1

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle و پرنس ویلیامز و کیت میدلتون Kate Middleton در روز کریسمس - عکس شماره 1

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle در روز کریسمس - عکس شماره 1

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle در روز کریسمس - عکس شماره 1

اگر می خواهید بیشتر بدانید : اولین عکسهای پرنس هری و مگان مارکل بعد از اعلام خبر نامزدی شان

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle و پرنس ویلیامز و کیت میدلتون Kate Middleton در روز کریسمس - عکس شماره 2

پعکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle و پرنس ویلیامز و کیت میدلتون Kate Middleton در روز کریسمس - عکس شماره 2

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle در روز کریسمس - عکس شماره 2

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle در روز کریسمس - عکس شماره 2

اگر می خواهید بیشتر بدانید : مگان مارکل با کیفش قانون مد خانواده سلطنتی را شکست!

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle در روز کریسمس - عکس شماره 3

عکس پرنس هری و مگان مارکل Megan Markle در روز کریسمس - عکس شماره 3

تهیه و ترجمه : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ

 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

loading...

 

X