تازه های آرایش و زیبایی


برای نوروز بیشتر خانم ها به دنبال طرح هایی جذاب برای طراحی ناخن های شان هستند. رنگ امسال سبز روشن است و به همین بهانه به شما پیشنهاد می کنیم طراحی ناخن های تان را به رنگ سال انجام دهید.

 طراحی ناخن به رنگ سال

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 1

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 1

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 2

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 2

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 3

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 3

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 4

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 4

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 5

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 5

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 6

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 6

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 7

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 7

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 8

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 8

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 9

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 9

 

 

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 10

طراحی ناخن به رنگ سال برای نوروز 96 - عکس شماره 10

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 


loading...
loading...


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

X