پربیننده های سیمرغ
شباهت گلشیفته فراهانی و برادرش آذرخش در عکسی پس از پایان کن!
عکس جدیدی از گلشیفته فراهانی و برادرش آذرخش فراهانی منتشر شده است.