پربیننده های سیمرغ
آزارجنسی خبرنگار هنگام اجرای زنده در روسیه
خبرنگار اعزامی دویچه‌وله در هنگام انجام یک گزارش زنده مورد آزار جنسی قرار گرفت.