پربیننده های سیمرغ
بازی با آبروی همایون شجریان و سحر دولتشاهی!!!
فضای مجازی برای عده ای مکانی شده برای بازی با آبروی مردم و هنرمندان.