پربیننده های سیمرغ
شوک بالیوود: علت مرگ ناگهانی سری دیوی ستاره بالیوود
سری‌ دیوى هنرپیشه نامدار هندی، در 54 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.