پربیننده های سیمرغ
بهمن ورمزیار اعدام شد
دادستان همدان از اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» در زندان همدان خبر داد.