پربیننده های سیمرغ
آیا زود‎پز مواد مغذی غذا را از بین می‎برد؟
خوشبختانه درست برعکس است. چون رمز کار زود‎پز فشار بالاست، نه حرارت بالا و درست به همین دلیل بیشتر مواد مغذی غذا در آن حفظ می‎شود.