پربیننده های سیمرغ
عکسی از پوشش آزاده نامداری جلوی در سازمان ملل متحد در ژنو
آزاده نامداری تازه ترین پست از سفرش به خارج را به حضورش مقابل مقر سازمان ملل در سوئیس اختصاص داد.