پربیننده های سیمرغ
مزاحمت ‏‏های خیابانی برای زنان
در پی انتخاب پنج زن به عنوان شخصیت‏ های سال مجله تایم، بار دیگر این موضوع به صدر اخبار بازگشت و مردم در فضای مجازی به این سبک از رفتار به عنوان یک ناهنجاری در جامعه واکنش نشان دادند.