پربیننده های سیمرغ
عکس هایی از زهرا امیر ابراهیمی در جشنواره کن 2017
زهرا امیر ابراهیمی بازیگر 36 ساله که چندسالی است در فرانسه زندگی می کند, در جشنواره فیلم کن حاضر شد.