پربیننده های سیمرغ
حمله مرد ناشناس به مریم معصومی در خیابان و زخمی کردن صورت وی! عکس
یک فرد ناشناس به مریم معصومی بازیگر 31 ساله کشورمان در خیابان حمله کرده است!