پربیننده های سیمرغ
بوسه همسر نیکول کیدمن به دست وی در جشنواره کن 2017! عکس
بوسیدن دست نیکول کیدمن توسط همسرش کیث اربن در جشنواره کن 2017, توسط عکاسان شکار شد.