این روزها همه نگران سوخت خودرو خود هستند. فصل زمستان و افزایش روز به روز برودت هوا نه تنها از این نگرانی کم نکرد بلکه عده ای را بر آن داشت تا به فکر دوگانه سوز کردن خودرو خود بیفتند.
 نیاز نیست از اوضاع ایستگاه های سوخت گاز صحبت کنیم. همگی به خوبی شاهد هستیم! اما نگران نباشید. شرکت تویوتا اعلام کرد که تا سال 2010 خودرو دوگانه سوز خود را که می تواند با انرژی الکتریکی  مسافتی معادل با 7  مایل را طی کند وارد بازار خواهد کرد.   همچنین این خودرو قادر خواهد بود با کمک سوخت های فسیلی مسافت 99 مایل را نیز بپیماید. جدا از این ویژگی آن نظاره کردن ظاهر  زیبای آن نیز خالی از لطف نیست.  در عجبیم و نمی دانیم که طرح سهمیه بندی برق مصرفی سوخت اتوموبیل چگونه طرحی خواهد بود!
منبع:
http://tinyurl.com/2u3e2g