ورزش 
logo.png

پوستر ورزشی


"مایکل فلپس"(Michael Phelps) شناگر مشهور آمریکایی و پر افتخا‌رترین ورزشکار تمام ادوار المپیک جهان به تازگی با همسر آینده‌اش که یک مدل آمریکایی است نامزد کرده است.