قیمت طلا

قیمت طلا

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/11/01

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/11/01

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۶۸ هزار تومان رسید

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/30

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/30

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسید

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/29

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/29

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز، به ۳ میلیون و ۹۶۹ هزار تومان رسید

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/27

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/27

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز، به مرز ۴ میلیون تومان رسید

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/26

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/26

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز، ۳ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/25

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/25

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز، ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/24

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/24

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز، ۳ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/23

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/23

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز، ۳ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/22

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/22

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز شنبه با افزایش نسبت به پنجشنبه ، ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/19

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/19

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز چهارشنبه با نوسان جزئی نسبت به دیروز، ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار تومان شد.

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/18

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/18

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز سه شنبه با نوسان جزئی نسبت به دیروز، ۳ میلیون و ۷۴۸ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/17

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/17

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز دوشنبه با افزایش قیمت نسبت به دیروز، ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/16

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/16

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز یکشنبه، ۳ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/15

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/15

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران امروز شنبه، ۳ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/11/12

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/11/12

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با کاهش قیمت نسبت به روز قبل، ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/11

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/11

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با کاهش قیمت نسبت به روز قبل، ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/10

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/10

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با افزایش قیمت نسبت به روز قبل، ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/09

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/09

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با افزایش قیمت نسبت به روز قبل، ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان شد

 

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/09
امروز...
قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/08

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/08

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با کاهش قیمت نسبت به آخرین روز هفته قبل، ۳ میلیون و ۵۳۰هزار تومان شد

پیش بینی قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۳۷۵ دلاری طلا در ۲۰۱۹

پیش بینی قیمت ۱۲۰۰ تا ۱۳۷۵ دلاری طلا در ۲۰۱۹

طبق پیش بینی ها متوسط قیمت طلا در ۲۰۱۹ به ۱۳۰۰ دلار افزایش می یابد و در محدوده ۱۲۰۰ تا ۱۳۷۵ دلار قرار می گیرد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/05

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 97/10/05

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با افزایش قیمت نسبت به دیروز ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/04

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/04

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با افزایش قیمت نسبت به دیروز ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/03

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/03

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران با افزایش قیمت نسبت به دیروز ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/02

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/02

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران ۳ میلیون و ۴۳۵ هزار تومان شد

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/01

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 1397/10/01

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران ۳ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان شد