فوبیا

فوبیا، فوبیا چیست، آنچه باید در مورد فوبیا بدانید

زلزله تهران را می توان پیش بینی کرد؟ با ترس از زلزله چه کنیم؟

زلزله تهران را می توان پیش بینی کرد؟ با ترس از زلزله چه کنیم؟

شب زنده داری ها و بیرون خوابیدن های بعد از زلزله استرس مضاعفی به زندگی شهر نشینی وارد می کند و باعث نگرانی های زیادی در افراد می شود. در این مطلب به تاثیر زلزله بر روح و روان می پردازیم.