هوش

هوش، هوش چیست، انواع هوش، آزمون و تست ضریب هوش، تیزهوشی

هوش چگونه به ارث می رسد؟

هوش چگونه به ارث می رسد؟

همه ما به خوبی می دانیم که هوش پایه و اساس ژنتیکی دارد. حتی تحقیقات علمی نیز به این باور و عقیده که هوش و دیگر ظرفیت‌‌های شناختی مرتبط، توسط ژن ما تعیین می‌شود، قوت می‌دهد