پیشگیری از بیماری ها

پیشگیری از بیماری ها

راز سلامت افرادی که هرگز بیمار نمی شوند

راز سلامت افرادی که هرگز بیمار نمی شوند

سبک زندگی سالم و برخی رفتار های خاص باعث یشگیری از بیماری های مختلف و سلامت کلی بدن می شود.

تزریق این واکسن بعد از 50 سالگی ضروری است

تزریق این واکسن بعد از 50 سالگی ضروری است

بیماری شینگلز یک بیماری عفونی دردناک است که به دلیل وجود ویروس آبله مرغان در بزرگسالان ایجاد می شود بنابراین تمام افرادی که زمانی مبتلا به آبله مرغان بوده اند باید برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری عفونی واکسینه شوند.