فرهنگ و هنر

هنرهای تجسمی

بیوگرافی و آثار مسعود عربشاهی، نقاش و مجسمه ساز + عکس
مسعود عربشاهی نه سنت و میراث را از یاد می‌برد و نه جهان امروز و ذهنیت انسان معاصر را و هنرش اساساً برقراری پیوند میان آن دو است و از این رو می‌توان گفت كه مرد گفتگو با فرهنگ غنی شرق و تمدن درخشان انسان روزگار ما است

هنرهای سنتی

 استاد محمود فرشچیان: دست‌هایم در ۹۰ سالگی لرزش ندارد!
رقص مواج‌گونه قلم روی کاغذ با طنین رنگ‌رنگش را چه‌کسی جز استاد محمود فرشچیان می‌تواند به این زیبایی رقم بزند؟ چه‌کسی جز این نقاش چیره‌دست می‌تواند با حفظ سنت‌های نقاشی ایرانی، سبکی نو در این هنر دراندازد و بنیانگذار مکتبی نوین در عرصه مینیاتور ایران…
X