خبر درگذشت بزرگان عرصه هنر همیشه این نگرانی را با خود به همراه دارد كه آیا كسی پیدا خواهد شد كه رهرو هنرمند از‌دست رفته باشد. این نگرانی با شنیدن خبر درگذشت احمد آقالو دوباره جان گرفت...
 

 
 
رضا کیانیان در مراسم تشييع پيكر احمد آقالو هنرمند تئاتر
 
ترانه عليدوستی در مراسم تشييع پيكر احمد آقالو هنرمند تئاتر
 
سخنرانی ايرج راد در مراسم تشييع پيكر احمد آقالو هنرمند تئاتر
 
 
سخنرانی حميد سمندريان در مراسم تشييع پيكر احمد آقالو هنرمند تئاتر
 
شهرام گيل آبادی مدير اداره نمايش راديو در مراسم تشييع پيكر احمد آقالو هنرمند تئاتر
 
 
 
 
 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: خبرگزاری فارس