اظهارات زری خوشکام, همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی
همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی گفت :علی حاتمی تمام لحظات فیلم«مادر» را چک میکرد، ضمن اینکه اعتقاد زیاد به فیلمنامه قوی و زبان شعر گونه ای که در دیالوگ های فیلم دیده می شود و موجب ماندگاری فیلم شده است.

علی حاتمی فیلم "مادر" را برای مادرش ساخت

همسر علی حاتمی و مادر لیلا حاتمی معتقد است در میان انبوهی از جشنواره هایی که در کشور برگزار می شود جای جشنواره مادر خالی بود و باید زودتر از این ها برگزار می شد.

زهرا خوشکام همسر علی حاتمی درباره برگزاری جشنواره فیلم و عکس مادر گفت: مقام مادر نه تنها در کشور ما، بلکه در همه دنیا آن قدر والاست که هرکاری برای این موجود آسمانی انجام دهیم بازهم کم است.


وی ادامه داد: جشنواره های زیادی در ایران برگزار می شود که واقعا برخی از آنها ضرورتی برای برگزاری شان وجود ندارد و جای جشنواره فیلم مادر در میان انبوهی از جشنواره ها خالی بود و باید زودتر از اینها برگزار می شد.

مادر لیلا حاتمی گفت: خودم تا زمانی که مادر نشده بودم متوجه زحمات و جایگاه مادر نبودم، اما زمانی که مادر شدم متوجه حس مادرانه ای شدم که حاضر نیستم آن را به هیچ چیزی عوض کنم. خوشکام ادامه داد: نسل امروز با نسل دیروز و نسل های قبل تر از آن بسیار فرق کرده است بنابراین بهتر است تا همیشه و در همه مواقع متوجه جایگاه و احترام نسبت به مادرانمان باشیم.

وی با بیان اینکه فیلم «مادر» علی حاتمی ماندگار است گفت: خود حاتمی هم این فیلم را خیلی دوست داشت، زیرا آن را برای مادرش ساخته بود و با تمام حسی که نسبت به مادرش داشت سعی کرد به بهترین شکل بسازد.

بازیگر فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» ادامه داد: حاتمی به دلیل اینکه مادرش را خیلی زود از دست داده بود و معتقد بود مادر موجودی آسمانی است میخواست با فیلم«مادر» ادای دینی به مادرش کرده باشد.

خوشکام ادامه داد: علی حاتمی تمام لحظات فیلم«مادر» را چک میکرد، ضمن اینکه اعتقاد زیاد به فیلمنامه قوی و زبان شعر گونه ای که در دیالوگ های فیلم دیده می شود و موجب ماندگاری فیلم شده است.

وی همچنین گفت: علی به خاطر علاقه زیادی که به مادرش داشت سعی می کرد روی پلان به پلان فیلمش دقت و تمرکز بیشتری را داشته باشد و دائم به من می گفت «مادر» مهمترین اثر سینمایی من خواهد بود، به همین دلیل هم نمیخواهم هیچ کم و کاستی در فیلم وجود داشته باشد.

همسر علی حاتمی ادامه داد: همسرم علاقه زیادی به مادرش داشت و همیشه آرزو می کنم تا من هم برای فرزندم به همین اندازه ارزش داشته باشم.


گردآوری : گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع : banifilm.ir