تصاویری از حضور مهناز افشار, طناز طباطبایی و سحر دولتشاهی و دیگر بازیگران در افتتاحیه گالری نقاشی سحر خلخالیان را مشاهده می کنید.

تصاویر مهناز افشار و طناز طباطبایی در یک نمایشگاه

 

سحر دولت شاهی در گالری نقاشی -1
سحر دولت شاهی در گالری نقاشی -1
طناز طباطبایی و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -2
طناز طباطبایی و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -2
مهناز افشار و محمدرضا غفاری در گالری نقاشی -3
مهناز افشار و محمدرضا غفاری در گالری نقاشی -3
طناز طباطبایی و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -3
طناز طباطبایی و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -3
مهناز افشار و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -3
مهناز افشار و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -4
سحر دولت شاهی در گالری نقاشی -5
سحر دولت شاهی در گالری نقاشی -5
طناز طباطبایی در گالری نقاشی -6
طناز طباطبایی در گالری نقاشی -6
مهناز افشار در گالری نقاشی -7
مهناز افشار در گالری نقاشی -7
مهناز افشار و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -8
مهناز افشار و سحر خلخالیان در گالری نقاشی -8
مهناز افشار، محمدرضا غفاری و حبیب رضایی در گالری نقاشی -9
مهناز افشار، محمدرضا غفاری و حبیب رضایی در گالری نقاشی -9
مهناز افشار، محمدرضا غفاری و حبیب رضایی در گالری نقاشی -10
مهناز افشار، محمدرضا غفاری و حبیب رضایی در گالری نقاشی -10
سحر دولت شاهی در گالری نقاشی -11
سحر دولت شاهی در گالری نقاشی -11


گردآوری ک گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع : campec.ir


 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X