سحر دولتشاهی: به خانواده شما که توهین نکرده‌ام این همه حرف نامربوط لازم نبود !
سحر دولتشاهی که در آخرین دوره جشنواره فجر دومین سیمرغش را برای بازی در «چهارراه استانبول» و «عرق سرد» گرفت در سالهای اخیر به واسطه حضورهای خارجیش هم جلب توجه کرده است.

واکنش سحر دولت‌شاهی به نیش و کنایه‌های مجازی درباره پوشش خاصش در کن و دوبی!

دو سال قبل بود که حضور دولتشاهی با پوششی سبزرنگ به همراه عوامل «وارونگی» در جشنواره کن جلب نظر کرد و سال گذشته هم دولتشاهی با پوششی سرمه‌ای در جشنواره دوبی به عنوان داور حاضر شد؛ پوششهایی که زودتر از حد تصور با واکنش مخاطبان در فضای مجازی مواجه شد و همین باعث شده دولتشاهی در  یک گفتگو از تعجبش نسبت به این حجم از واکنشها گوید.

دولتشاهی درباره اینکه آیا از پوششهای انتخابیش برای این دو جشنواره راضی بوده یا نه گفت:

منظورتان آن شوخیهایی است که در فضای مجازی درباره کاهو و پرده اتاق و… ساختند؟(میخندد) من در آن حوزه ریسک پذیرم! وقتی با طراح لباسم حرف میزدم به نتایجی رسیدیم که من نمیتوانم این فکرها را زیرنویس کنم! خیلی انتخاب خوبی به نظر میرسید ولی وقتی واکنشهای عمومی در این ابعاد و این حجم گسترده را دیدم برایم تعجب برانگیز بود.

سحر دولتشاهی پیرامون بازخوردش از این واکنشها اظهار داشت:

این واکنشها برایم خنده دار و بامزه بود ولی وقتی این حجم از واکنش را دیدم آن هم از فضاهای نخبه تری مثل توئیتر تا اینستاگرام که عمومی تر است تعجب کردم. به هر حال یک لباس است دیگر چرا این قدر خشمگین هستید؟؟ به خانواده شما که توهین نکرده‌ام. این همه حرف نامربوط لازم نبود.(می خندد)

سحر دولتشاهی در جشنواره کن

سحر دولتشاهی در جشنواره کن

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: روزنامه همشهری جوان