پست احساسی نوید محمدزاده در واکنش به متن تاثر برانگیز بهروز وثوقی
 نوید محمدزاده به پست اینستاگرامی بهروز وثوقی واکنش نشان داد.

نوید محمدزاده پاسخ بهروز وثوقی را داد

نوید محمدزاده در پی پست اینستاگرامی بهروز وثوقی نوشت:

«پرده خاکستری سینما هنوز بوی شمارو می ده، ما با شما زندگی کردیم.»

نوید محمدزاده پاسخ بهروز رضوی را داد

نوید محمدزاده پاسخ بهروز وثوقی را داد

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
منبع: صفحه شخصی نوید محمدزاده