چهره های سینمایی

اعتماد مردم به مدیری با «ویلای من» باز می‌گردد؟
مسعود فراستی: جشنواره امسال  تربیت نشده و غیر هوشمند است!
سال 91، سال بیست و یک سالگی محمدرضا شریفی نیا!
کتایون ریاحی رمان می نویسد
بعد از رقص در یک فیلم گریه کردم!
نمی خواهم با زیبایی ام قضاوت شوم!