چهره های سینمایی

لئوناردو دی کاپریو
فرانسیس فورد كوپولا
نسرین مقانلو
کوین اسپیسی
بهرام بیضایی
دنزل واشنگتن
علی نصیریان
فیلیپ سیمور هافمن
آهو خردمند