پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی در دهمین جشن منتقدان سینمای ایران به همراه یکدیگر حاضر شدند. در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران را مشاهده می کنید.

پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی در جشن منتقدان سینمای ایران

شب گذشته در دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینما, پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی حضور داشتند.

این دوبازیگر همراه یکدیگر به این مراسم آمده بودند.

در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها را مشاهده می کنید.

 

ورود همزمان پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی

ورود همزمان پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی

 

ظاهر پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی در جشن منتقدان سینما

ظاهر پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی در جشن منتقدان سینما

 

چهره پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی در جشن منتقدان سینما

چهره پانته آ پناهی ها و طناز طباطبایی در جشن منتقدان سینما

 

صحبت کردن طناز طباطبایی با پانته آ پناهی ها

صحبت کردن طناز طباطبایی با پانته آ پناهی ها

 

چهره پانته آ پناهی ها در جشن منتقدین سینمای ایران

چهره پانته آ پناهی ها در جشن منتقدین سینمای ایران

 

طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها در سالن مراسم

طناز طباطبایی و پانته آ پناهی ها در سالن مراسم
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ 
 
 

پربیننده های این بخش

 
X