گلاره عباسی در اکران خصوصی فیلم آخرین بار کی سحر رو دیدی؟ حاضر شده بود. در ادامه عکس های گلاره عباسی را مشاهده خواهید کرد.

گلاره عباسی در اکران فیلم آخرین بار کی سحر رو دیدی؟

گلاره عباسی شب گذشته در پردیس چارسو حاضر شد.

گلاره عباسی برای اکران فیلم '' آخرین بار کی سحر رو دیدی؟ '' در پردیس چارسو حضور داشت.

عکس های اختصاصی سیمرغ از گلاره عباسی را در ادامه مشاهده می کنید.


گلاره عباسی برروی فرش قرمز فیلم اخرین بار کی سحر رو دیدی؟

گلاره عباسی برروی فرش قرمز فیلم اخرین بار کی سحر رو دیدی؟

 

گلاره عباسی در اکران اخرین بار کی سحر رو دیدی؟

گلاره عباسی در اکران اخرین بار کی سحر رو دیدی؟

 

گلاره عباسی در پردیس چارسو

گلاره عباسی در پردیس چارسو

 

تیپ گلاره عباسی در پردیس چارسو

تیپ گلاره عباسی در پردیس چارسو
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X