محمد علیزاده, مهراب قاسم خانی و حمیدرضا پگاه در مراسم ختم پدر لاله اسکندری حضور داشتند.

محمد علیزاده, مهراب قاسم خانی و حمیدرضا پگاه در مراسم ختم پدر ستاره و لاله اسکندری

محمد علیزاده, مهراب قاسم خانی و حمیدرضا پگاه جزء هنرمندانی بودند که در مراسم ختم پدر لاله و ستاره اسکندری حاضر شدند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم پدر لاله اسکندری را مشاهده می کنید.

 

محمد علیزاده درحال ورود به مراسم ختم پدر لاله اسکندری

محمد علیزاده درحال ورود به مراسم ختم پدر لاله اسکندری

 

محمد علیزاده در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

محمد علیزاده در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

 

مهراب قاسم خانی در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

مهراب قاسم خانی در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

 

حمیدرضا پگاه در مراسم ختم پدر لاله اسکندری

حمیدرضا پگاه در مراسم ختم پدر لاله اسکندری
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ 
 

پربیننده های این بخش

 
X