عکس های اختصاصی سیمرغ از حضور بازیگران و هنرمندان کشورمان در مراسم ختم پدر لاله اسکندری و ستاره اسکندری را مشاهده خواهید کرد.

مراسم ختم پدر لاله و ستاره اسکندری

بازیگران و هنرمندان زیادی در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری و لاله اسکندری حضور داشتند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم پدر لاله و ستاره اسکندری را در ادامه مشاهده می کنید.


گلاره عباسی در مراسم ختم پدر لاله اسکندری

گلاره عباسی در مراسم ختم پدر لاله اسکندری

 

جلیل فرجاد در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

جلیل فرجاد در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

 

مهدی سلطانی در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

مهدی سلطانی در مراسم ختم پدر ستاره اسکندری

 

مراسم ختم پدر ستاره  و لاله اسکندری

مراسم ختم پدر ستاره  و لاله اسکندری

 

مراسم ختم پدر ستاره  و لاله اسکندری 2

مراسم ختم پدر ستاره  و لاله اسکندری 2

 

احسان کرمی در مراسم ختم پدر ستاره و لاله اسکندری

احسان کرمی در مراسم ختم پدر ستاره و لاله اسکندری

 

علی معلم و علی اوجی در مراسم ختم پدر ستاره و لاله اسکندری

علی معلم و علی اوجی در مراسم ختم پدر ستاره و لاله اسکندری

 

رضا بنفشه خواه و مسعود کرامتی در مراسم ختم پدر لاله اسکندری

رضا بنفشه خواه و مسعود کرامتی در مراسم ختم پدر لاله اسکندری
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X