سیمرا حسن پور و همسرش سامان سالور در اکران فیلم متولد 65 در پردیس چارسو حضور داشتند.

سیمرا حسن پور و سامان سالور در اکران فیلم متولد 65 در پردیس چارسو

اکران فیلم متولد 65  شب گذشته در پردیس چارسو برگزار شد.

سیمرا حسن پور و همسرش سامان سالور نیز در اکران فیلم متولد 65 حاضر شدند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از سمیرا حسن پور و همسرش سامان سالور را مشاهده خواهید کرد.

 

سیمرا حسن پور و همسرش سامان سالور در اکران فیلم متولد 65

سیمرا حسن پور و همسرش سامان سالور در اکران فیلم متولد 6

 

سیمرا حسن پور در اکران فیلم متولد 65

سیمرا حسن پور در اکران فیلم متولد 65

 

سیمرا حسن پور و سامان سالور در اکران فیلم متولد 65

سیمرا حسن پور و سامان سالور در اکران فیلم متولد 65

 

ظاهر سیمرا حسن پور در اکران فیلم متولد 65

ظاهر سیمرا حسن پور در اکران فیلم متولد 65

 

چهره سیمرا حسن پور در اکران فیلم متولد 65

چهره سیمرا حسن پور در اکران فیلم متولد 65
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 

پربیننده های این بخش

 
X