مارال فرجاد و پدرش جلیل فرجاد و همچنین نفیسه روشن در اکران فیلم جاودانگی در سینما فرهنگ حاضر شدند.

مارال فرجاد و نفیسه روشن در اکران فیلم جاودانگی در سینما فرهنگ

اکران فیلم "جاودانگی" در سینما فرهنگ برگزار شد.

مارال فرجاد به همراه پدرش جلیل فرجاد در این اکران حضور داشت.

نفیسه روشن نیز دیگر بازیگری بود که برای تماشای فیلم "جاودانگی" به سینما فرهنگ آمده بود.

 

مارال فرجاد در اکران فیلم جاودانگی

مارال فرجاد در اکران فیلم جاودانگی

 

مارال فرجاد و پدرش جلیل فرجاد در اکران فیلم جاودانگی

مارال فرجاد و پدرش جلیل فرجاد در اکران فیلم جاودانگی

 

مارال فرجاد و پدرش جلیل فرجاد

مارال فرجاد و پدرش جلیل فرجاد

 

نفیسه روشن در اکران فیلم جاودانگی

نفیسه روشن در اکران فیلم جاودانگی
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 

پربیننده های این بخش

 
X