تینا پاکروان و حامد بهداد در اکران مردمی فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان حاضر شدند.

تینا پاکروان و حامد بهداد در اکران مردمی فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

اکران مردمی فیلم "نیمه شب اتفاق افتاد" شب گذشته در اریکه ایرانیان برگزار شد.

تینا پاکروان کارگردان فیلم و حامد بهداد و شقایق فراهانی به این اکران آمده بودند.

خلاصه داستان فیلم نیمه شب اتفاق افتاد :

داستان عشق های نامتعارف از عروسی تا عزاست.

عکس های اختصاصی سیمرغ از تینا پاکروان و حامد بهداد را مشاهده می کنید.

 

تینا پاکروان و مادرش در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

حامد بهداد در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

حامد بهداد در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

شقایق فراهانی و حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

شقایق فراهانی و حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد

 

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

حامد بهداد و تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

 

تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان

تینا پاکروان در اکران فیلم نیمه شب اتفاق افتاد در اریکه ایرانیان
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 

پربیننده های این بخش

 
X