پیمان معادی, سام درخشانی و پژمان جمشیدی در مراسم ختم منصور پورحیدری در مسجد جامع شهرک غرب حاضر شدند.

پیمان معادی, سام درخشانی و پژمان جمشیدی در مراسم منصور پورحیدری در شهرک غرب

مراسم ختم منصور پورحیدری در مسجد جامع شهرک غرب برگزار شد.

بازیگران و هنرمندان زیادی در این مراسم شرکت کرده بودند از جمله پیمان معادی, سام درخشانی و پژمان جمشیدی...

عکس های اختصاصی سیمرغ را از حضور پیمان معادی, سام درخشانی و پژمان جمشیدی در مراسم ختم منصور پورحیدری را مشاهده خواهید کرد.

 

سام درخشانی در مراسم ختم منصور پورحیدری

سام درخشانی در مراسم ختم منصور پورحیدری

 

پیمان معادی در مراسم ختم منصور پورحیدری

پیمان معادی در مراسم ختم منصور پورحیدری

 

پژمان جمشیدی در مراسم ختم منصور پورحیدری

پژمان جمشیدی در مراسم ختم منصور پورحیدری

 

سام درخشانی در مراسم ختم منصور پورحیدری در شهرک غرب

سام درخشانی در مراسم ختم منصور پورحیدری در شهرک غرب

 

پیمان معادی در مراسم ختم منصور پورحیدری در شهرک غرب

پیمان معادی در مراسم ختم منصور پورحیدری در شهرک غرب
تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X